Week 13, Ellen Reijnoudt

Op de vroege zondagmorgen, spiegeling  Kanaal door Walcheren