Week 25, Ellen Reijnoudt

Molen “De Hoop” aan het Vlissings Bolwerk in Middelburg.