Week 51 Rien van der Kolk

Improvisatieballet tijdens de succesvolle voorstelling Huidhonger van Stichting Care&Culture.
Een project waarmee we, met muzikaal dansante ontmoetingen, aanraking en intimiteit in verpleeghuizen bespreekbaar maken en willen versterken.