week 01 Gert Buchner

week 1, een zelfportret op strobistwijze.