week 06, Esther ZandbergenOndanks de kou komt er langzaam een bloemetje aan de boom met een heerlijk zonnetje.