Week 38, Peter Roovers

Elk nadeel heeft een voordeel, opgefleurd verval.